រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

 • 4.0ពាន់
 • ដោយ Admin

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរតនគិរីដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ណាប់ ប៊ុនហេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តរតនគិរី ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ញ៉ែម សំអឿន  ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត  នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ និងប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត។   

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

 • ឯកឧត្តម ញ៉ែម សំអឿន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម លន់ សុភាព អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម មួង ប៉ាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោកជំទាវ ញាន ទិត្យចិន្តា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម ឌុច ចាន់តូ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម ស៊ូ សិរី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម ជា ថាវរិទ្ធ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម ងិន ណែល អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម ខ័ណ្ឌ ចំណាន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម ម៉ា វិចិត្រ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម វ៉ាន់ សោភា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក នាង សំអាត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ម៉ឹង ស៊ីនាថ នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោកស្រី សារ ស៊ីវត្ថា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ម៉ូ សែតលុយ នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក សុខ លី នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាល
 • លោក ឡេង ភា នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ
 • លោក ផាត់ សុភា នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
 • លោក មួង មករា នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • លោក អ៊ុង លីដេត នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យ
 • លោក ម៉ង ទែក ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម
 • លោក សាត វណ្ណៈ ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ សាលាខេត្ត
 • លោកស្រី គឹម ស្រី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ សាលាខេត្ត