រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

គ្រួសារ ស.ស.យ.ក ខេត្តរតនគិរី ឧបត្ថម្ភ គ្រឿង​ឧបភោគបរិភោគ​សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

  • 1.6ពាន់
  • ដោយ sengkim

ស.ស.យ.ក សាខាមន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តរតនគិរី បានឧបត្ថម្ភ (មី ចំនួន២០កេស ត្រីខ ចំនួន ២០យួរ) សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

ស.ស.យ.ក សាខារតនាគារ ខេត្តរតនគិរី បានឧបត្ថម្ភ (មី ចំនួន១៣កេស ទឹកស៊ីអ៊ីវ ចំនួន ២យួរ ទឹកសុទ្ធ ចំនួន ១០យួរ ប្រេងឆា ចំនួន ២យួរ ត្រីខ ចំនួន ១០យួរ ) សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

ស.ស.យ.ក សាខាស្នងការ ខេត្តរតនគិរី បានឧបត្ថម្ភ (មី ចំនួន ១០កេស អង្ករ ចំនួន ៨០០គីឡួក្រាម ទឹកសុទ្ធ ចំនួន ១០យួរ ) សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

ស.ស.យ.ក សាខារតនាគារ ខេត្តរតនគិរី បានឧបត្ថម្ភ (ទឹកសុទ្ធ ចំនួន ១០០យួរ អង្ករ ចំនួន ២០០គីឡួក្រាម ) សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

ស.ស.យ.ក សាខាបរកែវ ខេត្តរតនគិរី បានឧបត្ថម្ភ (ថវិកា ចំនួន ១,៥៦០,០០០រៀល មី ចំនួន ៩៨កេស អង្ករ ចំនួន ៥០គីឡួក្រាម ទឹកស៊ីអ៊ីវ ចំនួន ១យួរ ទឹកសុទ្ធ ចំនួន ២៩យួរ ទឹកត្រី ចំនួន ៤យួរ ត្រីខ ចំនួន ១៩យួរ ) សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

ស.ស.យ.ក សាខាព័ត៌មាន ខេត្តរតនគិរី បានឧបត្ថម្ភ (មី ចំនួន ១០កេស ត្រីខ ចំនួន ១០យួរ ) សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

ស.ស.យ.ក សាខាទំនាក់ទំនង ខេត្តរតនគិរី បានឧបត្ថម្ភ (មី ចំនួន ១០កេស ទឹកស៊ីអ៊ីវ ចំនួន ១០យួរ ទឹកសុទ្ធ ចំនួន ១០យួរ ) សម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។

ចំនួនសរុបនៃការឧបត្ថម្ភ (ថវិកា ចំនួន ១,៧៦០,០០០រៀល មី ចំនួន ១៨៥កេស អង្ករ ចំនួន ៨៥០គីឡួក្រាម ទឹកស៊ីអ៊ីវ ចំនួន ១៣យួរ ទឹកសុទ្ធ ចំនួន ១៨៩យួរ ទឹកត្រី ចំនួន ៤យួរ ប្រេងឆា ចំនួន ២យួរ ត្រីខ ចំនួន ៧៩យួរ)។

អត្ថបទទាក់ទង