រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

ត្រៀមខ្លួនទទួលយកឱកាសការងារពីស្ថាប័នរដ្ឋរាប់រយកន្លែងឆ្នាំ២០២០

  • 2.2ពាន់
  • ដោយ vechet

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដល់ក្រសួង និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត នាថ្ងៃ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត នឹងត្រូវជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មីសរុបប្រមាណ ៦.២១៤កន្លែង និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យា ១៩.១៣៧កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៥៧៤៥ មស.ក្រខ ។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង