រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣របស់គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តរតនគិរី

  • 128
  • ដោយ sengkim

កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តរតនគិរីនាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម ឌុច ចាន់តូ អភិបាលរងខេត្ត។

លោក សែម ប៉ាត ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តរតនគិរីបាន

លោក សែម ប៉ាត ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តរតនគិរីបានលើឡើងថា កិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះមានគោល
បំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត,ពិនិត្យ និងកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត,ពិនិត្យ និងកែសម្រួលសមាសភាពលេខាធិការគណៈកម្មការបណ្តុះ
បណ្តាលខេត្ត,បង្ហាញរបាយកាណ៏វឌ្ឍន៍ភាពឆ្នាំ២០២២,
បង្ហាញពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តរតនគិរី។ លោកបានបន្តថា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដំណាក់កាលទី១ សម្រេចបានដោយជោគជ័យ ដោយបានគាំទ្រឱ្យមានឱកាសរកប្រាក់ ចំណូល និងឱកាសការងារដល់បុរស និងស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះ និងជនជាតិដើមភាគតិច ហើយបានរួមចំណែកលើក កម្ពស់ ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយមានការសម្របសម្រួលល្អប្រកបដោយគុណភាព ភាពពាក់ ព័ន្ធ និងបរិយាប័ន្ន។ ថ្មីៗនេះក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ
បណ្តាល វិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការនូវកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដំណាក់custom jerseys lace front wigs human hair air jordan 1 cheap jordan 1 sex toys nike air jordan 11 midnight navy sex toys wig shop nike air jordan 4 black canvas nfl jerseys adidas sneakers women air jordan store nike air max sale mens short lace front wigs volleyball uniformsកាលទី២ ក្នុងគោលបំណងចម្បងៗ ទី១ ប្រព័ន្ធអប់រំ បណ្ដុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជជីវៈ
(TVET) នៅកម្ពុជា នឹងត្រូវបានគាំទ្រឱ្យកាន់តែមាន
ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងខេត្ត គោលដៅទាំងប្រាំ (ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង ព្រះវិហារ រតនគិរី និងមណ្ឌលគិរី)។

លើឡើងថា កិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះមានគោល
បំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត,ពិនិត្យ និងកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត,ពិនិត្យ និងកែសម្រួលសមាសភាពលេខាធិការគណៈកម្មការបណ្តុះ
បណ្តាលខេត្ត,បង្ហាញរបាយកាណ៏វឌ្ឍន៍ភាពឆ្នាំ២០២២,
បង្ហាញពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តរតនគិរី។ លោកបានបន្តថា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដំណាក់កាលទី១ សម្រេចបានដោយជោគជ័យ ដោយបានគាំទ្រឱ្យមានឱកាសរកប្រាក់ ចំណូល និងឱកាសការងារដល់បុរស និងស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះ និងជនជាតិដើមភាគតិច ហើយបានរួមចំណែកលើក កម្ពស់ ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយមានការសម្របសម្រួលល្អប្រកបដោយគុណភាព ភាពពាក់ ព័ន្ធ និងបរិយាប័ន្ន។ ថ្មីៗនេះក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ
បណ្តាល វិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការនូវកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងគោលបំណងចម្បងៗ ទី១ ប្រព័ន្ធអប់រំ បណ្ដុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជជីវៈ
(TVET) នៅកម្ពុជា នឹងត្រូវបានគាំទ្រឱ្យកាន់តែមាន
ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងខេត្ត គោលដៅទាំងប្រាំ (ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង ព្រះវិហារ រតនគិរី និងមណ្ឌលគិរី)។

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម ឌុច ចាន់តូអភិបាលរងខេត្តមានជំនឿជឿជាក់ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្ដាលខេត្តនឹងបានទទួលចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដែលមានយន្តការនៃប្រព័ន្ធការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិង វិជ្ជាជីវៈរឹងមាំរបស់ថ្នាក់ខេត្តរតនគិរីឲ្យមានកំណើនយុវជន សិស្ស និស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀននិងរៀនជំនាញកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈការបង្កើតពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាញអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ។

ឯកឧត្តម អភិបាលរងខេត្តបន្តថា គោលដៅ លើកកម្ពស់គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តរតនគិរីគឺ ជម្រុញលើកទឹកចិត្ត គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត ឱ្យកាន់តែចូលរួមត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ លើគុណភាពការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវ ការទីផ្សារពលកម្មថ្នាក់ខេត្ត តាមរយៈពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយវិស័យឯកជននិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំ។ជួយកសាងភាពរឹងមាំ និងមានមូលដ្ឋានជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ជាតិ និងចែករំលែកលទ្ធផលការងារទៅដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជនក្នុងខេត្ត។ជួយពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាន សមត្ថភាពស្នួល និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងលេខាធិការដ្ឋាន លើការគ្រប់គ្រង វិស័យ ធីវ៉េតTVET បន្ថែម៕

អត្ថបទទាក់ទង