រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

រតនាគារខេត្តរតនគិរី

  • 1.6ពាន់
  • ដោយ Admin
  • Address : ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
    • ០៧៥ ៩៧៤ ០៤៥
    • ០៧៧ ៦០៥ ៨៤១
  • Contact :
    លោក កេន ចាន់ធី ប្រធានអង្គភាពរតនាគារខេត្តរតនគិរី ០៨៨ ៨៩៥១ ៨២៤