រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន

ភោជនីយដ្ឋាន ប៉ារ៉ាឌីស

ភោជនីយដ្ឋាន ប៉ារ៉ាឌីសមានលក់អាហារពេលព្រឹក រសៀល និងល្ងាច ជូនបងប្អូន។ លេខទូរស័ព្ទ 0977752779  0974447798

  • 812
  • ដោយ sengkim