រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

សំនួរ-ចម្លើយ

ករណីបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

ក្នុងករណីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ត្រូវបានបាត់ សាមីខ្លួន ត្រូវប្តឹងដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនៅឃុំ សង្កាត់ ដែលកើតឡើងការបាត់ មិនលើស២៤ម៉ោងបន្ទាប់ពីដឹងថាបាត់។ ប្រសិនបើការបាត់កើតឡើងក្រៅឃុំ សង្កាត់ របស់ខ្លួន សាមីខ្លួន ត្រូវជូនដំណឹងដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្...

  • 3.2ពាន់
  • ដោយ sengkim
តើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើនៅកន្លែងណា?

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើនៅ អធិការដ្ឋាននគរបាលតាមបណ្ដាលស្រុកនីមួយៗ។

  • 1.2ពាន់
  • ដោយ sengkim